Denne privatlivspolitik regulerer den måde, hvorpå Dial Direct Telecom S.L. indsamler, bruger, vedligeholder og videregiver oplysninger indsamlet fra brugere (hver, en "bruger") af http://www.direct-telecom.es websted ("Site"). Denne fortrolighedspolitik gælder for webstedet og alle produkter og tjenester, der tilbydes af Dial Direct Telecom S.L..

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB

Estimado Usuario, se informationen om de personlige personers personlige oplysninger, der har fået en række sange af regeringen de la UE 2016 / 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativ a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos (en RGPD adelante).
Segun el cual al tratar datos personales de los que usted es interesado se le debe informar. Det første dokument er informeret om de personlige personers personers søn recogidos por esta web,

- Que estos datos personales son responsabilidad de DIAL DIRECT TELECOM S.L., nu. de CIF B38585204 dirección en Calle la Borda, 1 Local 1, 38670 Adeje Casco,
Santa Cruz de Tenerife. Sus datos de contacto son el teléfono 922711003 y la dirección de correo electrónico info@direct-telecom.es. - La finalidad del tratamiento es gestionar las relaciones contraídas con los clientes para la gestión de la contratación telefónica, proveerle de servicios de telefonía, fibra, internet; además de tener las facturas begrænser byggematerialer og fiskale værdier.
- Los datos se conservarán durante la vigencia de la relación entre ambas partes. Terminada la relación sólo se conservarán si hay una obligación legal a ello.
- La base jurídica del tratamiento es el consentimiento otorgado por usted, por medio de la aceptación de las condiciones de esta página web. Usted tiene derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento.
- Los datos tratados no se cederán a terceros, a no ser que haya una obligación legal a ello.
- Además puede haber Transferencia Internacional de datos ya que la empresa puede usar alojamiento de datos en una empresa con sede fuera de Europa que ofrezca un nivel adecuado de protección de datos.
- Usted tiene los derechos de solicitar el acceso a los datos personales que sobre usted tiene el responsable; en solicitar su rectificación o supresión; en solicitar la limitación de su tratamiento; ya la portabilidad de los datos. Esto se hará de forma escrita a la dirección Calle la Borda, 1 Local 1, 38670 Adeje Casco, Santa Cruz de Tenerife. También se podrá hacer poniéndose en contacto con el responsable para que le mande un formulario previo para hacerlo. Usted puede presentar ante la AEPD una reclamación si no se ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
- Usted tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control por incumplimiento de la normativa aplicable en protección de datos.
- Además este sitio usa cookies que son datos personales y se rigen expresamente por la política de cookies también aplicable.

Política de Cookies.

El presente sitio cumple con la normativa og protección de datos en lo relativo a la política de cookies.

¿Qué son las cookies? Una cookie er un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las-cookies tillader en una página-web, entre otras cosas, almacenar og recuperar information, så de kan blive brugt til at anvende og bruge udstyret, afhængige af de informationer, der skal fortæles og de la forma og blive brugt til at udstyre, udnytte para-optageren al usuario.
Hvilke typer af cookies brugt denne side?
Utiliza Cookies de análisis que son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición and anisisisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web Puede usted permission, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Usted si continúa navegando en el presente sitio web acepta la política de privacidad en general, y la política de privacidad en bestemt.

WEB-PRIVACY-POLITIK

Kære bruger, behandlingen af ​​dine personoplysninger er underlagt EU-forordningen 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til håndtering af personoplysninger og fri udveksling af denne data (herefter GDPR). Ifølge hvilke skal du informeres, når dette websted beskæftiger sig med personlige oplysninger af interesse. Dette dokument informerer dig om håndteringen af ​​dine personlige data, der indsamles af dette websted,

- Dine data er DIAL DIRECT TELECOM S.L., med CIF B38585204, adresse Calle la Borda, 1 Local 1, 38670 Adeje Casco, Santa Cruz på Tenerife. Vores telefonnummer er 922711003, og vores e-mail-adresse er info@direct-telecom.es.
- Formålet med de indsamlede data er at styre de relationer, der er kontraheret med kunderne, til at administrere telefonkontrakter, levere telefon-, fiber- og internettjenester; samt fakturaer til regnskabsmæssige og skattemæssige formål.
- Dataene opbevares under gyldigheden af ​​forholdet mellem begge parter. Når forholdet er afsluttet, opbevares dataene kun, hvis der er en juridisk forpligtelse hertil.
- Det juridiske grundlag for behandlingen er det samtykke, du har givet, til at acceptere betingelserne på dette websted. Du har til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.
- De behandlede data overføres ikke til tredjemand, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at gøre det.
- Derudover kan der være international dataoverførsel, da virksomheden kan bruge datahosting i enhver virksomhed uden for Europa, der tilbyder et passende niveau af databeskyttelse.
- Du har ret til at anmode om adgang til dine personlige data; at anmode om berigtigelse eller undertrykkelse at anmode om begrænsning af din personlige datahåndtering og overførsel af dine data. Dette skal ske skriftligt til adressen Calle la Borda, 1 Local 1, 38670 Adeje Casco, Santa Cruz de Tenerife. Det kan også gøres ved at anmode om en formular fra den ansvarlige. Du kan udøve dine rettigheder til at fremsætte et krav til AEPD, hvis du ikke er tilfreds.
- Du har ret til at indgive et krav til en tilsynsmyndighed for overtrædelse af gældende regler om databeskyttelse.

Cookiepolitik

Derudover bruger dette websted cookies, der er personlige data og styres udtrykkeligt af cookiepolitikken.

Hvad er cookies? En cookie er en fil, der downloades til din computer, når du åbner bestemte websider. Cookies tillader en webside blandt andet at gemme og gendanne navigationsoplysninger for en bruger eller deres udstyr, og afhængigt af de indeholdte oplysninger og den måde, hvorpå det bruges på deres udstyr, kan det bruges til at huske brugeren .

Hvilke typer cookies bruges på denne webside? Vi bruger analytiske cookies, som også bruges af tredjeparter til at kvantificere antallet af brugere og levere statistisk analyse af datoen. Du kan tillade, blokere eller slette cookies, der er installeret på dit udstyr, ved at konfigurere indstillingerne for den browser, der er installeret på din enhed.

Ved at fortsætte med at navigere på det aktuelle websted accepterer du den generelle og individuelle privatlivspolitik.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, den praksis af denne hjemmeside, eller din omgang med dette websted, bedes du kontakte os på:
Dial Direct Telecom S.L.
http://www.direct-telecom.es
C / La Borda Nº1 Rosa de los Vientos Lokal Nº1 Adeje - 38670 S / C de Tenerife España
922711003
info@direct-telecom.es

Sidst opdateret oktober 22, 2019